Tilmelding til SBS 2022

 
 
Tilmeldingen vil åbne i begyndelsen af januar 2022. Tilmeldingen vil være åben i et par dage. Hvis der er flere tilmeldte end der er pladser, vil der blive tildelt startpladser ved en lodtrækning blandt de tilmeldte. Dette for at der ikke bliver noget stress omkring selve tilmeldingen. Der er som i de to forgående SBSer reserveret 25 pladser til danskere, 25 pladser til svenskere og 25 pladser til nordmænd/finner. Det maksimale antal deltagere vil også denne gang blive 100.
 
 
Kvalifikation:
 
Deltagerne skal kvalificere sig til Super Brevet Scandinavia. På grund af Corona-situationen er kravene lempeligere end tidligere. Kravet er en superrandonneur-serie, der er kørt i 2020 eller 2021 eller fordelt over 2020 og 2021, sådan at man fx kan køre 200 og 300 i 2021 og 400 og 600  2022 - eller en RM-brevet i 2020:
  • 200 km brevet
  • 300 km brevet
  • 400 km brevet
  • 600 km brevet

 eller

  • 1200+ km brevet i 2020

 

En længere brevet kan erstatte en kortere

De kvalificerende brevet'er kan køres, hvor deltagerne måtte ønske det og hos flere arrangører. Rækkefølgen kan være vilkårlig. Arrangementer, der kvalificerer kan være følgende:
  • breveter tilmeldt og godkendt af Audax Club Parisen
  • breveter tilmeldt og godkendt af Les Randonneurs Mondiaux
Super Brevet Scandinavia kan ikke rumme et ubegrænset antal deltagere. Derfor bliver der måske tale om en begrænsning ud over kvalifikationen.

Der tildeles som udgangspunkt 25 pladser til danskere, 25 til svenskere, 25 til nordmænd, mens de øvrige 25 pladser fordeles til andre nationaliteter. For det tilfælde, at kvoterne ikke fyldes op, fordeles pladserne efter den 1. februar 2022 til deltagere på ventelisten efter 'først til mølle' princippet uanset nationalitet.

Arrangørerne vil gerne gøre opmærksom på, at Super Brevet Scandinavia er en krævende prøve. Tilmeldings-/ kvalifikations-kravet sikrer, at de fleste deltagere vil være erfarne randonneurs.

 

Opdateret 4-5-2021 JB