Tilmelding til SBS 2021

 
Der kræves en fuld SR serie i 2020 for at være en kvalificeret ansøger til en startplads - en længere brevet kan erstatte en kortere.
 
Tilmeldingen vil åbne i begyndelsen af januar 2021. Tilmeldingen vil være åben i et par dage. Hvis der er flere tilmeldte end der er pladser, vil der blive tildelt startpladser ved en lodtrækning blandt de tilmeldte. Dette for at der ikke bliver noget stress omkring selve tilmeldingen. Der er som i de to forgående SBSer reserveret 25 pladser til Danskere, 25 pladser til Svenskere og 25 pladser til Nordmænd/Finner. Det maksimale antal deltagere vil blive 100 som i tidligere år.
 
 
Kvalifikation:
 
Deltagerne skal kvalificere sig til Super Brevet Scandinavia. Kravet svarer til en gennemført superrandonneur i foråret og sommeren 2021:
  • 200 km brevet
  • 300 km brevet
  • 400 km brevet
  • 600 km brevet

 

De kvalificerende brevet'er kan køres, hvor deltagerne måtte ønske det og hos flere arrangører. Rækkefølgen kan være vilkårlig. Arrangementer, der kvalificerer kan være følgende:
  • brevet'er tilmeldt og godkendt af Audax Club Parisen
  • brevet'er godkendt under de nationale Audax-klubber
  • permanente af samme distance som brevet'er
  • andre langdistanceløb (spørg arrangørerne)

Super Brevet Scandinavia kan ikke rumme et ubegrænset antal deltagere. Derfor bliver der måske tale om en begrænsning ud over kvalifikationen.

Der tildeles som udgangspunkt 25 pladser til danskere, 25 til svenskere, 25 til nordmænd, mens de øvrige 25 pladser fordeles til andre nationaliteter. For det tilfælde, at kvotaerne ikke fyldes op, fordeles pladserne efter den 1. februar 2021 til deltagere på ventelisten efter 'først til mølle' princippet uanset nationalitet.

Arrangørerne vil gerne gøre opmærksom på, at Super Brevet Scandinavia er en krævende prøve, og at de fleste deltagere er erfarne randonneurs.