Deltagerne skal kvalificere sig til Super Brevet Scandinavia. Kravet svarer til en gennemført superrandonneur i foråret og sommeren 2016 ELLER 2017:

  • 200 km brevet
  • 300 km brevet
  • 400 km brevet
  • 600 km brevet

Medals and brevet cards 

De kvalificerende brevet'er kan køres, hvor deltagerne måtte ønske det og hos flere arrangører. Rækkefølgen kan være vilkårlig. Arrangementer, der kvalificerer kan være følgende:
  • brevet'er tilmeldt og godkendt af Audax Club Parisen
  • brevet'er godkendt under de nationale Audax-klubber
  • permanente af samme distance som brevet'er
  • andre langdistanceløb (spørg arrangørerne)

Super Brevet Scandinavia kan ikke rumme et ubegrænset antal deltagere. Derfor bliver der måske tale om en begrænsning ud over kvalifikationen.

Der tildeles som udgangspunkt 25 pladser til danskere, 25 til svenskere, 25 til nordmænd, mens de øvrige 25 pladser fordeles til andre nationaliteter. For det tilfælde, at kvotaerne ikke fyldes op, fordeles pladserne efter den 1. februar 2017 til deltagere på ventelisten efter 'først til mølle' princippet uanset nationalitet.

Arrangørerne vil gerne gøre opmærksom på, at Super Brevet Scandinavia er en krævende prøve, og at de fleste deltagere er erfarne randonneurer.