Tilmelding og kvalifikation til SBS 2021

 
 
Tilmeldingen vil åbne i begyndelsen af januar 2021. Tilmeldingen vil være åben i et par dage. Hvis der er flere tilmeldte end der er pladser, vil der blive tildelt startpladser ved en lodtrækning blandt de tilmeldte. Dette for at der ikke bliver noget stress omkring selve tilmeldingen. Der er som i de to forgående SBSer reserveret 25 pladser til Danskere, 25 pladser til Svenskere og 25 pladser til Nordmænd/Finner. Det maksimale antal deltagere vil blive 100 som i tidligere år.
 
Kvalifikationskravet er blevet ændret i foråret 2020 som følge af Corona-krisen, så man nu kan kvalificere sig både i 2020 og 2021. Arrangørerne forbeholder sig ret til at justere kvalifikationskravet, når Coronakrisen er overstået, da man på nuværende tidspunkt ikke kan forudse konsekvenserne af krisen Læs mere her.